0
Kun je het gewenste product of oplage niet vinden? Vraag direct een offerte aan.
500.000+ tevreden klanten
100% tevredenheid
Beste prijs gegarandeerd
Altijd hulp op maat
trustpilot
4.4

Samen zorgen we voor een duurzamere wereld

Duurzaamheid en de drukwerkindustrie, je zal de twee niet snel met elkaar verbinden. Juist daarom ligt er in onze industrie een grote verantwoordelijkheid voor verduurzaming. Drukzo heeft een groot productienetwerk en daardoor kunnen wij zowel onze klanten als onze leveranciers aanmoedigen om duurzamere keuzes te maken. Wij kunnen ons netwerk slimmer inzetten, werken aan groenere productiemogelijkheden en actief onze CO2-uitstoot compenseren en te reduceren. Hieronder lees je hoe wij onze bijdrage leveren aan het oplossen van klimaatproblemen.

Impact Nation

Als onderdeel van onze ambitie om een duurzamer bedrijf te worden, hebben we deelgenomen aan een 100 dagen durende pilot met Impact Nation. Impact Nation is een initiatief van ABN AMRO, TWN en Impact Hub Amsterdam, een accelerator die bedrijven ondersteunt met de praktische kant van het verduurzamen van hun bedrijf en het integreren van duurzaamheid in hun bedrijfsmodel. Als onderdeel van het programma zijn we onze samenwerking met EcoCart begonnen om onze klanten de mogelijkheid te geven hun ecologische voetafdruk te neutraliseren.
Lees meer

Partnerschap met EcoCart

Onze samenwerking met Ecocart markeerde een belangrijke stap in onze reis naar duurzaamheid. EcoCart is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het beoordelen van de CO2-voetafdruk van verschillende processen en het berekenen van de kosten om deze uitstoot te compenseren. EcoCart biedt een algoritme dat de koolstofuitstoot van de fabricage en verzending van elke bestelling bepaalt door te kijken naar factoren zoals grondstoffen, fabricage- en productieprocessen, transport, productgewicht, verzendingsafstand en meer. Dankzij de samenwerking met EcoCart kunnen wij een compensatie van de CO2-voetafdruk bieden voor een breed scala van producten op ons platform. Zo wordt bij elke bestelling die door onze klanten wordt gecompenseerd, het volledige bedrag gedoneerd aan een geverifieerd en internationaal erkend milieuproject, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de uitstoot van broeikasgassen met succes compenseert. Wij hebben ervoor gekozen het Purus Project te steunen, een project voor het behoud en herstel van het regenwoud in Brazilië, omdat wij actief zijn in de drukkerijsector en afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen zoals papier. Papier komt van bomen, daarom willen wij een project ondersteunen dat compenseert voor de bomen die gebruikt worden in de drukwerkindustrie.
Lees meer

Het Purus Project - Een project voor het behoud van het Amazone regenwoud

Het Amazonewoud is 's werelds meest biodiverse habitat en de thuisbasis van tenminste 10% van de planten- en diersoorten van de planeet. Momenteel vormt het tempo van de ontbossing een extreme bedreiging voor het gehele ecosysteem van het regenwoud en brengt het verlies van biodiversiteit en aantasting van de leefomgeving van dieren met zich mee en draagt het bij aan klimaatverandering. Het Purus Project is een project voor bosbehoud in het Braziliaanse Amazonewoud dat zich bezighoudt met de actieve instandhouding en het herstel van het Amazonewoud. Het project werkt samen met lokale gemeenschappen en groepen om het ecosysteem te beschermen.

De activiteiten van dit project zijn:

- Voorlichting geven aan lokale gemeenschappen over verbeterde landbouwtechnieken om de opbrengst van hun verbouwde voedsel te vergroten. Op deze manier is er minder land nodig voor landbouwpraktijken, waardoor bomen niet hoeven te worden gekapt voor de landbouw.
- Alternatieve modellen van economische ontwikkeling bieden om vernietiging van het bos te voorkomen.
- Het beschermen van bedreigde diersoorten door behoud en herstel van bossen.

Het Purus Project is gecertificeerd met de Verified Carbon Standard (VCS) en de Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB), wat aantoont dat het project een netto positieve impact heeft op het milieu, de biodiversiteit en de gemeenschap.
Duurzaam <br>
drukwerk

Duurzaam
drukwerk

Keuze uit diverse producten van gerecycled, recyclebaar en milieuvriendelijk materiaal.

Bekijk populaire producten

Veelgestelde vragen

Wat is CO2-compensatie?

Wanneer we autorijden, een vliegtuig nemen of flyers bestellen, produceren we broeikasgassen (zoals CO2) die in onze atmosfeer terechtkomen en leiden tot opwarming van de planeet. Het is duidelijk dat we de broeikasgassen snel moeten verminderen om de schade te beperken. CO2-compensatie is een manier waarop we onze negatieve impact kunnen compenseren door de uitstoot van broeikasgassen die we hebben geproduceerd, te compenseren. Dit gebeurt via verschillende projecten die nieuwe bomen planten en de kwaliteit van de bestaande bossen behouden.

Waarom is CO2-compensatie nodig?

De toename van de CO2-uitstoot leidt tot veel schade aan het milieu en draagt sterk bij aan klimaatverandering. CO2-compensatie is een strategie om de risico's van klimaatverandering te verkleinen en het bewustzijn van onze impact op de planeet te vergroten.

Hoe werkt het compenseren van CO2-uitstoot?

Laten we een voorbeeld nemen, de bestelling van 100 flyers is gelijk aan 250 gram CO2. Via de prijs van een ton CO2 zetten we dit om in een geldprijs, laten we zeggen 5 euro. Wij bieden de mogelijkheid om de 250 gram CO2 te compenseren. Het geld zal worden geïnvesteerd in herbebossing en goed bosbeheer in de Amazone. Dit omvat het planten van nieuwe bomen, maar ook het behoud van bestaande bossen. Ze helpen lokale gemeenschappen om efficiënter en minder vervuilend te werken. De vergoeding werkt als volgt. Na een aantal jaren begint een boom CO2 uit de lucht te halen. Kortom, het filtert de CO2 eruit. U betaalt dus een bepaald bedrag om uw CO2-uitstoot over de levensduur van de boom te compenseren.

Hoe berekenen we de CO2-voetafdruk?

De berekeningen van de CO2-voetafdruk van onze producten zijn gebaseerd op meerdere factoren. Eerst maken we een inschatting van de uitstoot tijdens het transport door te kijken naar de afstand van leverancier tot klant. Vervolgens kijken we naar de emissies van het materiaal dat wordt gebruikt tijdens de productie en het fabricageproces. Tot slot hebben we gekeken naar de emissies van verzend- en verpakkingsmateriaal. Het is belangrijk om te weten dat het berekenen van de uitstoot van broeikasgassen en de CO2-voetafdruk van een product geen exacte wetenschap is. Om tot een schatting te komen, moeten een aantal redelijke aannames worden gedaan. Voor de afstand van leverancier tot land hebben we bijvoorbeeld de gemiddelde afstand van land tot land gebruikt. Dit is niet de exacte afstand, maar over het algemeen is dit redelijk nauwkeurig. We hebben ervoor gezorgd dat we de meeste van onze aannames met onze leveranciers hebben gevalideerd, om onze berekeningen zoveel mogelijk te optimaliseren.

Hoe weten we dat onze berekeningen correct zijn?

Onze partner EcoCart is gespecialiseerd in het beoordelen en berekenen van de CO2-voetafdruk van producten. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens en informatie uit enquêtes en/of onderzoeken die gepubliceerd zijn in academische tijdschriften of in databases met betrouwbare factoren. De gedetailleerde beschrijving en uitstootberekeningen die zijn uitgevoerd om de koolstofvoetafdruk van onze producten te beoordelen, zijn op verzoek te verkrijgen.

Waarom investeer je in projecten voor bosbehoud en niet in herbebossing?

Soms is het beter te investeren in de bescherming van bomen dan alleen in herbebossing. Daar zijn meerdere redenen voor. Nieuw aangeplante bomen hebben veel tijd nodig om te groeien en het duurt ongeveer 10 jaar voordat ze hun maximale koolstofvastleggingspercentage hebben bereikt. In het algemeen hebben nieuwe bomen veel middelen nodig voordat ze positieve economische en milieueffecten kunnen beginnen te hebben voor de natuur en gemeenschappen. Volgroeide bossen staan daarentegen al vol sterke bomen die hun maximale koolstofvastleggingspercentage hebben bereikt en steun bieden aan de biodiversiteit, bedreigde soorten en habitats van wilde dieren. Dit betekent echter niet dat we geen bomen moeten planten, we moeten ons gewoon eerst richten op het beschermen van de bomen in de bossen die we al hebben.

Hoe kan ik bomen behouden door mijn bestelling te compenseren?

Als je ervoor kiest om je bestelling te compenseren, wordt het totale bedrag gedoneerd aan een project voor bosbehoud en bosherstel in het Amazone regenwoud. De activiteiten die je steunt met de compensatie van je bestelling zorgen ervoor dat de nodige acties worden ondernomen om de bomen te behouden en te herstellen, zodat ze CO2 blijven vastleggen met hun volledige potentieel. Het project dat met jouw CO2-compensatie wordt gesteund, is onder andere betrokken bij het samenwerken met gemeenschappen om hun afhankelijkheid van het bosbestand te verminderen door verschillende alternatieven voor inkomsten te bieden. Daarnaast worden lokale gemeenschappen opgeleid tot patrouilles om ontbossing te monitoren, zodat illegale ontbossing vroegtijdig kan worden opgespoord en passende maatregelen kunnen worden genomen om de ontbossing tegen te gaan. Al deze activiteiten hebben aantoonbaar een netto positief effect op het bosbehoud. Door deze activiteiten te steunen, zorg je ervoor dat je actief bijdraagt aan het behoud van bomen in het Amazone regenwoud.

Hoe bereken je hoeveel bomen er met elke compensatie worden gered?

Om het aantal bespaarde bomen voor elke offset te berekenen, wordt met verschillende factoren rekening gehouden. Wanneer je een bestelling doet, zal dit een specifieke hoeveelheid aan koolstofuitstoot veroorzaken. Deze uitstoot wordt gekwantificeerd in termen van CO2 gewicht. Bij het compenseren van jouw CO2-voetafdruk, wordt jouw kg CO2-voetafdruk gecompenseerd door het ondersteunen van activiteiten van een specifiek project dat bewezen heeft te resulteren in CO2-reductie. De activiteiten die je ondersteunt om de CO2-voetafdruk te verminderen worden vaak vertaald in 'geredde bomen' als een manier om de impact op een meer tastbare manier weer te geven. Hier wordt de hoeveelheid kg CO2 en de ondersteunde activiteiten omgezet in een geschat aantal bomen dat met de ondersteunde activiteiten kan worden behouden en de kg CO2 gecompenseerd.

Hoe werkt CO2-compensatie in de loop van de tijd?

CO2-compensatie werkt op een zeer interessante manier. Gecertificeerde CO2-compensatieprojecten ontvangen koolstofcredits die zij te koop kunnen aanbieden aan bedrijven of particulieren om hen hun uitstoot te laten compenseren. Deze koolstofcredits tonen aan dat de activiteiten van het project hebben geleid tot een actieve vermindering of voorkoming van CO2-uitstoot, die zonder de tussenkomst van het project niet zou zijn verminderd. Dit betekent dus dat wanneer je jouw bestelling compenseert of wanneer bedrijven koolstofcredits kopen om hun uitstoot te compenseren, het positieve effect en de vermindering van de CO2-uitstoot vaak al heeft plaatsgevonden. Dit zorgt ervoor dat je door te compenseren inderdaad je bestelling hebt geneutraliseerd en je uitstoot hebt gecompenseerd op het exacte moment en niet pas over een onbepaalde tijd. Op deze manier kan je er zeker van zijn dat je een directe bijdrage levert aan de bescherming van het klimaat en dat de bereikte positieve impact mogelijk is gemaakt als direct gevolg van de activiteiten van het project, wat niet zou zijn gebeurd als de CO2 niet was gecompenseerd.

Waarom is compensatie zo goedkoop?

Veel mensen zijn verward over de lage prijzen van koolstofcompensatie. Het kan verwarrend lijken dat een klein bedrag kan resulteren in een zeer grote impact zoals het redden van 1 hele boom. De reden hiervoor is dat koolstofcompensatie over het algemeen erg goedkoop is. In wezen zijn er veel goedkope manieren om de uitstoot te verminderen. Eén kleine spaarlamp kan bijvoorbeeld in zes jaar 250 kg CO2 besparen, wat gelijk staat aan een korte vliegreis. Compensatieregelingen variëren sterk in kosten, afhankelijk van het ondersteunde projecttype, de omvang, de locatie en de waarde die het oplevert. In het algemeen zijn kleinschaligere projecten duurder omdat ze vaak duurder zijn om uit te voeren en minder compensatie per ton CO2 opleveren. In het algemeen is het echter zo dat compensatieprojecten in onontwikkelde landen goedkoper zijn. Dit komt doordat programma's in ontwikkelde landen duurder zijn en dat lokale initiatieven zeer gewild zijn, waardoor de prijs stijgt.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik een gerechtvaardigd project steun?

Er zijn veel dubieuze compensatieprojecten waarvan niet is bewezen dat ze daadwerkelijk een positieve impact hebben en de CO2-uitstoot compenseren. Om er zeker van te zijn dat we een legitiem project ondersteunen, hebben onze partners bij EcoCart het gekozen project drievoudig geverifieerd door te bevestigen dat de financiën van het project, het managementteam, de projectlocatie en de CO2-reductiemethoden zorgvuldig zijn geïnspecteerd en zijn gecrediteerd met internationaal erkende certificeringen zoals de Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB) en Verified Carbon Standard (VCS). Dit betekent dat het ondersteunde project aantoonbaar de uitstoot van broeikasgassen vermindert en een netto positief effect heeft. Wij beschikken over alle nodige documentatie die de legitimiteit van dit project aantoont. Deze is op verzoek beschikbaar.

Wat zijn de drijvende krachten achter mijn koolstofvoetafdruk bij het plaatsen van mijn bestelling?

Veel factoren spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de CO2-voetafdruk bij het plaatsen van je bestelling. Verzending en transport zijn een belangrijke factor bij het bepalen van de CO2-uitstoot, hier wordt uiteraard ook rekening mee gehouden wanneer je je bestelling plaatst. Naast de verzending hebben ook de productie en de fabricage van het product een grote impact op de CO2-voetafdruk. Vaak is het voor e-commerce platforms echter onmogelijk om de herkomst van de op hun website aan te bieden en daardoor onmogelijk. Wij zijn erin geslaagd om betrouwbare informatie te verzamelen over de uitstoot van onze producten en hebben daarbij rekening gehouden met vele factoren, naast verzending en transport. Hierbij hebben we rekening gehouden met het materiaal, het gewicht van het product, het percentage inktgebruik, de grootte en de herkomst (gerecycled vs. niet-gerecycled). Daarom compenseert je bij deze groene keuze voor je bestelling niet alleen de verzend- en transportemissies, maar ook de productgebonden uitstoting, waardoor de impact effectiever wordt.

Waarom stop je niet gewoon met printen, zodat je geen bomen hoeft te kappen?

Dit zal het probleem helaas niet oplossen. Juist als platform hebben wij de mogelijkheid om enorm veel impact te maken en motivatie te geven aan zowel klanten als leveranciers om duurzamere keuzes te maken. We willen het voor jou mogelijk maken om jouw producten op de meest duurzame manier te bestellen. We hebben twee manieren bedacht om ons bedrijf duurzamer te maken. De eerste is om de CO2-uitstoot die we nu hebben te compenseren. We streven er ook naar om voortdurend een grotere verscheidenheid aan milieuvriendelijke producten aan ons platform toe te voegen. En het tweede doel op langere termijn is om de klant de meest duurzame optie aan te bevelen. Hiervoor moeten we een inschatting maken van 300+ partners en 10M product combinaties. Deze beoordelingen zijn zeer kostbaar, tijdrovend en complex. Dus terwijl we onderzoeken hoe we dit het meest efficiënt en betrouwbaar kunnen, willen we starten met het verminderen van de uitstoot. Wij zijn één van de eerste drukwerk aanbieders die de mogelijkheid geven om je uitstoot compenseren. Zo streven we ernaar om de duurzame transitie binnen de drukwerkindustrie versnellen.

Wat weerhoudt je ervan om vandaag te bestellen?

Uw naam

E-mailadres

Bedankt voor je feedback! Deze enquête is anoniem.

Kunnen we je ergens mee helpen? Ga dan naar deze pagina