##Verwerkbare bestandstypen##

Je bent als klant zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden die je aan­le­vert. Lees daarom vóór het drukgereed maken van je document de instructies. Die geven aan waar bestanden aan moeten voldoen om een voorspelbaar drukresultaat te krijger>

Voor het beste resultaat: lever een drukgereed PDF aan!

Let op! PDF bestanden die RGB, shading objects, coloured paterns of NChannels bevatten, zijn geen drukgeschikte bestanden en geven een onvoorspelbaar resultaat. Bevat een PDF voorgaande zaken dan kan er geen beroep gedaan worden op een overdrukgarantie.

Gesloten en open bestanden

Je kunt het beste zogenaamde gesloten (drukgerede) bestanden aanleveren.zoals TIFF, JPG of PDF bestanden. Deze bestanden kunnen direct door Drukzo verwerkt worden. Ze zien er namelijk hetzelfde uit, ongeacht op welke computer ze worden geopend.

Zogenaamde open bestanden zijn bijvoorbeeld QuarkXpress, InDesign, Microsoft Word en PowerPoint documenten. Van deze bestanden moet door Drukzo eerst een gesloten bestand gemaakt worden. Omdat er in open bestanden op andere computers altijd een kans is op kleine verschuivingen in tekst of afbeeldingen, krijg je van Drukzo eerst nog een proef van het gesloten bestand toegestuurd. Daar zijn extra kosten aan verbonden.

De volgende open bestandsformaten kunnen door Drukzo worden verwerkt:

 • QuarkXpress
 • Illustrator
 • Photoshop (t/m versie CS5)
 • InDesign (t/m versie CS5)

QuarkXpress, InDesign, Microsoft Word en Microsoft Powerpoint documenten zijn open bestandsformaten die door Drukzo worden omgezet naar het PDF-formaat. Hiervan ontvang je een digitale proef waarop akkoord moet worden geven. Drukzo brengt voor het omzetten extra kosten in rekening.


QuarkXPress bestanden


 • Exporteer het QuarkXpress document als PDF. Voor open documenten waar veel werk aan verricht moet worden om deze te verwerken kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.
 • Bestanden op drukformaat aanleveren (1 op 1).
 • Beeldmateriaal moet aangeleverd worden als CMYK TIFF of als EPS in de CMYK kleurmodus.
 • Afbeeldingen en foto's in het ontwerp maximaal tot 150% vergroten of tot maximaal 50% verkleinen.
 • Afbeeldingen en foto's 300 dpi bij 100%.
 • Alle geïmporteerde beelden meeleveren.
 • Alle gebruikte lettertypen (fonts) meeleveren (zowel de screen- als de printerfonts).
 • Gebruik voor bold of cursief de lettertypen en niet de elektronische versie (met de onderste balk in QuarkXpress).

Adobe Illustrator bestanden


 • De voor- en achterkant van uw ontwerp niet aanleveren in één Illustrator bestand, maar in twee verschillende bestanden. Zorg ook dat in de pagina-instelling het juiste paginaformaat is opgegeven en dat het ontwerp op stand in het document staat.
 • Bewaren als EPS of PDF.
 • Beeldmateriaal moet aangeleverd worden als CMYK TIFF of als EPS in de CMYK kleurmodus.
 • Alle gekoppelde bestanden steeds meeleveren.
 • Afbeeldingen en foto's in het ontwerp maximaal tot 150% vergroten of tot maximaal 50% verkleinen. Ook niet meer dan 2 foto's in een Illustrator bestand opnemen (bestanden worden snel erg groot en de kans op problemen bij het verwerken van de bestanden is veel groter).
 • Lettertypen (fonts) altijd omzetten naar lettercontouren (ook wel krommen of outlines genoemd).
 • Voorzie je document altijd van snijtekens (menu object > snijgebied > maken) zodat het bij het importeren op verzamelvellen duidelijk is hoe het document geplaatst moet worden.

Adobe InDesign bestanden


 • Exporteer het InDesign document als PDF. Voor open documenten waar veel werk aan verricht moet worden om deze te verwerken kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.