Zo werf je meer leden en vrijwilligers binnen de sportvereniging

Zo werf je meer leden en vrijwilligers binnen de sportvereniging

Meer leden en vrijwilligers binnen de Sportvereniging.

Sporten is belangrijk, sporten is goed voor je! Fit worden en bewegen kan op veel manieren. Sportverenigingen hebben samen een ding gemeen. De gehele organisatie valt of staat met vrijwilligers en leden.

Om deze twee groepen goed binnen de club te houden is er meer nodig dan een takenlijst. Deze leden dienen de club en deze twee groepen zijn de club. De uitstraling en het plezier van deze groepen zijn onbetaalbaar en moeten gekoesterd worden. Veel verenigingen roepen dat er vrijwilligers te kort zijn waardoor er vaak minder of niets georganiseerd kan worden. ONZIN!!! Zolang er leden zijn, zijn er vrijwilligers, alleen de sturing en het initiatief is nodig om deze leden om te toveren in vrijwilligers.

Enkele voorbeelden om deze leden om te toveren in vrijwilligers die de club weer positief uitdragen. En op deze manier ook zorgen voor binding met de leden onderling. Het gevoel van ‘ thuis komen’ en ‘ thuis voelen’ wordt hier gecreëerd, dit is niet te koop.

Ouders en Jeugd

Kinderen zijn vaak het meest enthousiast wanneer het om sporten gaat. Voor ouders is het soms een leuk samen zijn met andere ouders maar vaak zien we dat het van loop van tijd minder leuk lijkt te worden. Generatie verschillen met de huidige bestuurders en de ‘nieuwe’ (vaak) jongere ouders lijken een strijd van ‘wellus-nietus’ te worden. Het moment van binnen- of buitensluiten ligt om de hoek. Binnen de vereniging(lees: huidige vrijwilligers) kan het gevoel besluipen dat het nooit goed is, wat geen motivatie geeft om er meer energie in te steken. Een negatief gevoel blijft hangen. Als vereniging kun je er ook voorkiezen deze ‘nieuwe’ ouders te betrekken in het verenigingsleven. Waarschijnlijk is dit een behoorlijke drempel, maar deze dient genomen te worden. Naar enige tijd zal deze actie groeien naar iets vanzelfsprekends voor de toekomst.

Wanneer de vereniging met de tijd mee wil gaan zal er vernieuwing blijven plaatsvinden. De ouders van deze nieuwe jonge leden zijn potentiele vrijwilligers en die hebben we nu net nodig in een vereniging. Op deze manier worden er nieuwe vrijwilligers geboren. Wellicht niet zo makkelijk als deze paar zinnen waarin ik mijn idee vertel. Maar wel met de insteek en waardering van deze ‘wellus-nietus’ strijd. Na de eerste drempel zal de toekomst er zonniger uitzien, en steken deze leden elkaar aan om meer te betekenen voor ‘hun’ vereniging. Ouders en leden hebben vaak een en dezelfde wens: ‘Plezier voor zich zelf en hun en zoon of dochter, maar ook inspraak in acties die gedaan worden’. Door de waarden en normen binnen de vereniging duidelijk te ventileren weet iedereen op welke manier de zaken geregeld worden binnen de vereniging. Bijvoorbeeld een welkom ouder/kind brochure waarin er verteld wordt over het tenue en wat ouders kunnen betekenen voor de vereniging. Met name gericht op vragen en ideeën die deze potentiële nieuwe vrijwilligers hebben. Deze ouders persoonlijk benaderen voor specifieke acties geeft het vertrouwen waarmee er veel kan worden bereikt. Iedere enthousiaste ouder heeft een netwerk en een eigen idee waarmee de vereniging geholpen kan worden. Gebruik deze ideeën in de normen en waarden zoals de club deze uitdraagt. Met de waardering van bijvoorbeeld een vrijwilligersavond als dank voor hun inzet in combinatie met het plezier en de inspraak binnen de vereniging worden nieuwe vrijwilligers geboren. De vereniging is vanaf nu ook een beetje van hun, precies zoals het hoort.

Oudere jeugd en senioren

Na mijn verhaal over ouders van de jonge jeugd groeien we verder naar zelfstandige leden. Hierbij rekenen we oudere jeugd en de senioren leden. Natuurlijk vallen deze niet onder dezelfde wensen en behoefte maar voor de vereniging zijn ze even belangrijk. Binnen de inspraak en plezier behoefte kunnen deze twee groepen veel betekenen voor de vereniging. Inmiddels zijn deze leden al langer binnen en weten hoe het in zijn werk gaat binnen de vereniging omdat ze hier al veel hebben meegemaakt. De herinnering van alle leuke momenten die ze met het team hebben beleefd zal een goede motivatie zijn dit andere leden ook te gunnen.

Met benadering van deze bestaande leden om een rol te spelen in de organisatie, dragen ze een steentje bij om de vereniging levendig te houden. Met hun eigenmening en inspraak kunnen ze een goede bijdrage leveren aan de ervaringen van bijvoorbeeld de jongere jeugd. Het is toch geweldig als je bijvoorbeeld zelf een fulltime of parttime jeugdtrainer kan zijn en kan meegenieten in het plezier van deze jeugd die jou als hun persoonlijke idool gaat zien. Om nog maar niet te spreken over de dankbaarheid van ouders en kinderen die je meer terug geven dan je wellicht verwacht. Deze vaste groep supporters die je creëert voor tijdens je eigen wedstrijden samen met de gezelligheid van het ‘ons kent ons’ gevoel is onbetaalbaar binnen jouw vereniging. Uiteraard is dit slechts een klein voorbeeld maar het inschenken van een kopje koffie in een gezellig team van achter de bar is net zo belangrijk en zal door iedereen gewaardeerd worden.

Wanneer deze basis gelegd is kan je de club aankleden. Activiteiten kunnen breder aangepakt worden. Winnaars ontvangen een oorkonden en beker bij een kampioenschap. Teams worden steeds meer aangekleed met sponsorshirts en trainingspakken. De vereniging bloeit en groeit en dat allemaal en een klein initiatief en iets meer inzet van de bestaande leden en betrokken ouders.